بلاگ پرنیان

پرنیان، ارایه دهنده نرم افزارهای اتوماسیون اداری، CRM و پورتال

ساز و کار تعامل نظام پيشنهادها و مدیریت دانش(قسمت اول)


چکیده
نظام پیشنهادها یکی از زیرسیستم های نظام مدیریت مشارکتی است که با کمک آن می توان از دانش و اندیشه کارکنان برای مساله یابی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست . در این نظام کلیه کارکنان از عالی ترین رده سازمانی تا پائین ترین سطح آن می توانند تفکر و دانش خود را در قالب پیشنهاد ها، ایده ها ، ابتکارات و نظرات، جهت رفع نارسایی های موجود در روند کاری و بهبود روش های انجام کار و افزایش کیفیت تولید و . . . ارائه دهند . بنابراین نظام پیشنهادها که از آنبه طرح بسیج اندیشه ها یا کازین فردی نیز یاد می شود ، می تواند به عنوان بستری مناسب جهت بکارگیری دانش کاربردی افراد در چهار حوزه دانش چه چیزی ( Know What ) ، دانش چرایی ( Know why ) ، دانش چگونگی ( Know How ) ، دانش چه کسی ( Know who ) در راستایاهداف سازمان و حل مشکلات و بهبود فرآیندها و روابط کاری در یک شرکت ایفای نقش نماید .
در مقاله پیش رو سعی بر تبیین مفاهیم کاربردی سیستم های نظام پیشنهادها و مدیریت دانش و همچنن تشریح چگونگی برقراری ارتباط میان آن دو در راستای اهداف یک سازمان می باشد .
این مقاله در نگاهی اجمالی پتانسیل های موجود در نظام پیشنهادها جهت بررسی هر چه بهتر و آسانتر و بکارگیری هرچه روان تر دانش مجموعه کارکنان یک شرکت برای تعریف و حل مسائل سازمانی، در قالب ساختاری سازمان یافته و هدفمند توام با در نظر گرفتن مسائل انگیزشی می پردازد . بررسی این پتانسیل ها ، نقاط ارتباطی میان نظام پیشنهادها و مدیریت دانش را به صورت شفاف تر و قابل برنامه ریزی ، جهت تعامل هدفمند میان این دو سیستم ، مشخص خواهد نمود .
مقدمه
در این مقاله سعی داریم بر مبنای نگرش سیستمی به موضوعات ، به جای اعمال تفکر و اگرا در خصوص نظام پیشنهاد ها و مدیریت دانش، تفکری همگرا را در این خصوص به کار بندیم. برای این منظور نخست تاریخچه ومفاهیم اساسی مرتبط با بحث های مدیریت مشارکتی و بالتبع آن نظام پیشنهاد ها و همچنین مدیریت دانش را مطرح نموده و سپس با طرح ایده هسته های پیشنهادی سعی در تشریح ساز و کار تعامل نظام پیشنهادها و مدیریت دانش خواهیم داشت . در صورت اجرایی شدن این ایده در یک سازمان علاوه ب آنکه امکان مشارکت تعداد بیشتری از کارکنان جهت استقرار سیستم مدیریت دانش فراهم می آید ، استقرار آن با سرعت بیشتر و هزینه کمتری امکان تحقق می یابد که ماحصل آن بهره وری بالاتر در این حوزه کاری خواهد بود .
تعریف مشارکت
( آلپرت 1945 ) مشارکت را « من فعال » تعریف می کند، برخی نیز مشارکت را تا سطح تفویض اختیار گسترش می دهند ( لوین 1986 ، ساکشین و موریس ، 1984 ؛ اشتراس و روزنشتین ، 1970 ؛ تاننبوم ، 1962 ؛ ) .
اما یک تعریف از مشارکت بر مبنای دیدگاه نظام مدیریت مشارکتی را که اختصار گویایی را توامان در برداشته باشد ، می توان چنین تعریف نمود :
« تعاون فکری افراد در راستای کسب موفقیت گروهی »
این همفکری افراد را تشویق می کند تا اهداف سازمان را اهداف خود دانسته ، مسوولیت دستیابی به عهده آنها را بر عهده گرفته و در اجرای موثر فعالیت ها سهیم باشند . به بیان دیگر مشارکت به معنای شرکت داوطلبانه و ارادی افراد در تصمیم گیری ها از طریق ارائه پیشنهادهای مفید و انجام و پیشبرد کارها در قالب فعالیت های گروهی در سازمان است .
مفهوم نظام مدیریت مشارکتی
یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقشی بسیار مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه در فرآیند توسعه کلی يک سازمان دارد نظام مدیریت مشارکتی است . این نظام ، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان يک مجموعه کاری با سطوح مختلف سازمانی است . در نظام مدیریت مشارکتی کلیه افراد سازمان درباره روش های حل مسایل و ارتقای بهره وری سازمان ، فعالانه اندیشیده و حاصل آن را در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند . بدین طریق یک نظام همفکری و هم اند��شی برای رسیدن به اهداف سازمان به وجود می آید که به واسطه آن مدیریت سازمان ا گنجینه غنی دانش، تجارب، طرح ها، اندیشه ها و راه حل های ارائه شده توسط کارکنان برخودار و برای نیل به اهداف سازمانی از آنها بهره می جوید .
همچنین در این نظام برای خلاقیت های کلیه اعضای سازمان شایسته قائل شده و در تصمیم گیری ها از آنها استفاده می شود. دستاوردهای حاصل از استقرار نظام مدیریت مشارکتی از یک طرف می تواند موجب افزایش بهره وری در سازمان شود و از طرف دیگر سبب افزایش انگیزه ، افزایش تعلق خاطر کارکنان به سازمان ، افزایش خلاقیت، افزایش سطح دانش و آموزش افراد در قالبی خودجوش و مستمر شود .
از نظام پیشنهادها بعنوان ساده ترین ، رایج ترین و گسترده ترین ابزار مدیریت مشارکتی یاد می شود.اکنون مفهوم مدیریت مشارکتی به اختصار چنین ارائه می شود :
« مدیریت مشارکتی عبارتست از وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و پیمانکاران يک سازمان روند تصمیم سازی ، تصمیم گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند .
همان گونه که از تعریف فوق بر می آید تاکيد اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتريان و پيمانکاران است و می خواهد از ایده ها ، پیشنهادها ، ابتکارات ، خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسایل و مشکلات سازمان استفاده نماید .
تاریخچه نظام پیشنهاد ها
 موضوع مشارکت مردم در امور مختلف و تلاش برای حل مسائل و مشکلات گوناگون جوامع بشری از طریق همکاری و همفکری دسته جمعی افراد ، سابقه ای دیرینه دارد و به آغاز خلقت بشر بر می گردد زیرا تردیدی نیست که با پیدایش و تشکیل نخستین خانواده ها بر روی کره زمین ، افراد هر خانواده ناگزیر بوده اند مسائل و مشارکت و همکاری با یکدیگر برطرف نمایند .
با گذر زمان وگسترش جوامع بشری نیاز افراد به مشارکت در اشکال گوناگون افزایش یافت واستفاده از این موضوع در سازمان ها نیز ضرورت پیدا کرد . اما مساله مشارکت کارکنان در امور کارخانه ها از اواخر قرن نوزدهم ، به عنوان یک ایده مطرح شد و در سالهای بعد از جنگ جهانی اول به طور به طور جدی مورد توجه قرار گرفت . آغاز به کارگیری نظام پیشنهادها در قالب نظام مند فعلی به سال 1880 در ایالت متحده آمریکا بر می گردد . هنگامی که یال و تون کارخانه تولیدی خود را افتتاح نمودند و برای اولین بار طرح پیشنهادها را ثبت رساندند .
در ابتدای نظام پیشنهادها به عنوان یک تکنیک مدیریتی در افزایش کارآی و سود سازمان در ایالات متحده با نگاه ويژه به اثرات مالی پیشنهادها مرسوم گردید. بعد از جنگ جهانی دوم ، ژاپنی ها با این سیستم در صنایع آمریکا آشنا شدند وکم کم آن را در صنایع خود تزویج دادند با این تفاوت که در ژاپن بیشتر بر جنبه های مشارکتی نظام پیشنهاد ها با هدف افزایش روحیه کارکنان تاکید داشتند . پس ازآن بود که به تدریج سایر کشورها نیز با نظام پیشنهادها و مزایای آن بیشتر آشنا شدند و سعی در برقراری آن در سازمان ها و شرکت ها نمودند .
در ایران نیز برای نخستین بار نظام پیشنهاد ها در سال 1366 در شرکت رادیاتور سازی ایران استقرار یافت . همچنین به دنبال بازدید تعدادی از صنعتگران کشورمان از شرکت های ژاپنیدر اواسط دهه 1360 ، تصمیم گرفته شد این سیستم به صورت آزمایشی در چند شرکت استفاده شود . با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای آن نهایتاً در سال 1379 شورای عالی اداری ، کلیه سازمان ها ، وزراتخانه ها ، بانک ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی را موظف نمود تا پایان سال 82 نسبت به استقرار نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها اقدام نمایند.
مفهوم نظام پیشنهادها
Suggest در لغت به معنی اظهار عقیده و پیشنهاد کردن آمده است و suggestions System به معنی نظام پیشنهاد ها در مباحث مدیریت مشارکتی به کار رفته است .
نظام پیشنهاد ها ، تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سزمایه انسانی جهت حل مسائل موجود ، ایجاد سولات جدید و راه حل های بهینه در راستای فرهنگ بهبود مستمر سازمان دست یافت .
نظام پیشنهاد ها یا طرح بسیج اندیشه ها ، یکی از روشهای موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد . نظام پیشنهاد ها یا کازین فردی ، نقش استمرار نوآوری و بهبود در سازمان ، با هدف نهادینه شدن رهبری در سازمان و برقراری ارتباط پايين تر سطح سازمان، با هدف نهادینه شدن رهبری در سازمان و برقراری ارتباط پايین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن را ایفا می کند و معمولاً تمام کارکنان سازمان را شامل می شود .
فلسفه بنیادی نظام پیشنهاد ها بر این اساس استوار است که هر کاری بوسیله انسان انجام میشود هرگز کاملترین و بهترین شکل خود را ندارد بلکه همیشه این امکان وجود دارد که آن را با کارآیی و اثر بخشی بیشتری انجام شود . در بیان فلسفه به کارگیری نظام پیشنهادها به موارد زیر اشاره شده است :
سازمان رفتار کاری روابط بهبود جمعی همکاری مشارکتی فرهنگ اشاعه
لازم به ذکر است که محدوده عمل کارکنان در ارائه پیشنهاد موضوعات متنوعی نظیر موارد مندرج در ذیل می تواند باشد :
 • بهبود روش های انجام کار v بهبود ایمنی کار
در این قسمت به اختصار برخی دیدگاه ها و مبانی نظری مرتبط با بحث نظام مشارکت / نظام پیشنهاد ها ارائه می شود :
 • لی پرستون و جیمز پست بر این باور بودند که سه انقلاب در تاریخ مدیریت روی داده است :
  انقلاب اول با سلسه مراتب سازمانی
  انقلاب دوم در ارتباط با جدایی مالکیت از مدیریت
  و در حال حاضر ، مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت
 • کورت لوین دانشمند برجسته آلمانی در پژوهش های خود متوجه شد ، هرگاه مردم در کارها مشارکت داده شوند ، اندازه مقاومت و ایستادگی آنان در برابر تغییر ، تحول ، نوسازی و نوآفرینی کاهش یافته و راه سازگاری در پیش می گیرند .
 • نظام پیشنهاد ها سیستمی است که بتواند زمینه لازم را برای حضور و مشارکت فعال تمامی کارکنان از مرحله آموزش و دریافت فرمهای پیشنهاد تا اعلام نتایج نهایی و اجرای پیشنهادها ، بدون پدید آمدن هیچمانع بازدارنده ای فرآهم آورد . ( غلامرضا خاکی )
 • کلارک ، فتچل و راترنر ( 1927 ) ، واکر ( 1974 ) و الیوت ( 1978 ) : مشارکت را یک فرآیند مورد توافق می دانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیمات مدیریتی اثر بگذارند . رابطه نظام پیشنهادها با بهره وری : رابطه نظام پیشنهادها با بهره وری در نمودار زیر نشان داده شده است .
از جمله این مزایا عبارتند از :
 1. کارکنان را ترغیب می کند تا از دانش و تجربه خود در زمینه بهره وری در محیط کار استفاده کنند و آن را از قوه به فعل درآورند.
 2. موجب رشد و شکوفایی خلاقيت کارکنان و توانایی آنها در پرداختن به مسائل مختلف سازمانی خواهد شد .
 3. دانسته های مجموعه مدیریت سازمان را در مورد کار و تمایلات کارکنان افزایش می دهد .
 4. مدیریت به قابلیتهای افراد پی می برد و آنهایی که از توانایی بالا برخورد دارند شناسایی می کند .
 5. باعث ایجاد همدلی بین کارکنان و رده های مختلف سرپرستی و مدیریت می شود .
 6. بهبود کیفیت امور .
 7. سریع تر انجام شدن کارها
 8. کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی . . .

آشنایی با گردش کار 2010 پرنیان - قسمت اول: کار گروهی

گردش کار پرنیان* یکی از محصولات کلیدی شرکت هست که فرم هایش توسط InfoPath طراحی شده و در Form Server شیرپوینت گردش پیدا میکنه. موتور گردش کار بر پایه Windows Workflow Foundation هست که از مدل گردش کارهای State Machine در آن استفاده شده.
در نسخه 2010 گردش کار پرنیان که برای شیرپوینت 2010 پیاده سازی شده، ویژگی ها و امکانات جدیدی اضافه شده که "کار گروهی" یکی از اون هاست.

کار گروهی در گردش کار
اجازه بدید کار گروهی رو با یک مثال توضیح بدم. یک گردش کار ساده مثل درخواست مرخصی رو فرض کنید. فرض کنید یک نفر که مسئول تایید مرخصی‌هاست با روزی 20 درخواست مرخصی روبروست. برای تایید همه این مرخصی‌ها باید یکی یکی فرم‌های Task مربوطه رو باز کنه و یکی یکی تایید کنه.
امکان عملیات گروهی در گردش کار پرنیان این اجازه رو به کاربر میده تا Task های مورد نظرش رو انتخاب کنه و با کلیک بر روی دکمه "عملیات گروهی" که به ریبون Task List شیرپوینت 2010 اضافه کردیم، عملیات گروهی بر روی این Task‌ها رو شروع کنه.
عملیات گروهی به این شکل عمل می‌کنه که ابتدا یک پنجره باز میشه که وضعیت آیتم‌های انتخاب شده توسط کاربر رو بررسی می‌کنه. در صورتی که همه چیز مرتب باشه کاربر روی دکمه تایید کلیک می‌کنه و اولین Task از مجموعه وظایفی که انتخاب کرده براش باز میشه. کاربر تغییرات لازم رو در اون Task‌ اعمال و فرم رو ارسال می‌کنه. به محض ارسال فرم کلیه تغییراتی که در این فرم Task‌ ایجاد شده در فرمهای دیگه هم اعمال م��شه.

مزایای کار گروهی در گردش کار
مهمترین مزیتی که کار گروهی به کاربران گردش کارهای پرنیان میده امکان انجام عملیات batch روی آیتم‌های یکسان هست. مثال بالا تنها یکی از مثال‌های کاربرد کار گروهی هست. در نوشته‌‌های بعدی که درباره دیگر امکانات اضافه شده به گردش کار 2010 پرنیان صحبت کنیم ارتباط بین کار گروهی و feature های دیگه، مزیت‌های بیشتری از کار گروهی رو مشخص می‌کنه.

محدودیت‌های کار گروهی
کار گروهی امکان فوق‌العاده‌ای هست اما محدودیت‌هایی هم داره:
طبیعی هست که کار گروهی فقط بین فرمهای یک گردش کار که گردش کار آن در مرحله یکسانی باشند قابل انجام است، در واقع امکان انجام کار گروهی همزمان بر روی 2 گردش کار مختلف وجود نداره، چرا که تعاریف و state های اون‌ها با هم متفاوته.
همچنین بعضی state های گردش کار به دلایلی مثل انجام عملیات‌های خاص که به داده‌های فرم مربوط هست، امکان انجام کار گروهی رو ندارند.

دیگر امکانات گردش کار  2010 پرنیان رو در نوشته‌های بعدی معرفی خواهیم کرد.

* امکانات و فیلم دمو گردش کار که در سایت قرار داده شده مربوط به نسخه 2007 هست. از آنجا که در حال حاضر گردش کار‌هایی برای یک مشتری را در شیرپوینت 2010 آماده کردیم، امیدواریم به محض آماده شدن فارسی ساز شیرپوینت 2010 بتوانیم فیلم دمو و امکانات گردش کار رو در سایت به روز کنیم.

راهكارهاي امنيتي شير پوينت

راهكارهاي امنيتي شير پوينت
مقدمه
امروزه امنيت موضوع مهمي است و روشن است كه بايد از داده ها حفاظت شود. با اين حال مقادير قابل توجهي از داده ها همچنان بدون محافظت رها شده اند. اما چرا؟ اگر شما اين مقاله را بخوانيد در اين كه اجراي راهكارهاي امنيتي همچنان كار پيچيده اي است، با من هم عقيده خواهيد شد و البته خواهيد ديد كه با وجود شير پوينت ايجاد امنيت ديگر كار غيرممكني نيست.
شيرپوينت2007 داراي ويژگي ها و راهكارهاي مهم امنيتي است. يك دليل مهم براي صحت اين ادعا وجود تيم ASP.NET است كه بسياري از اين مفاهيم را در شيرپوينت 2007 ايجاد نموده است.
به عنوان نمونه در مديريت شيرپوينت، امنيت شيرپوينت 2007 توسط افراد زيادي در سطوح مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. البته اين مديران IT هستند كه تعيين ميكنند در راستاي احراز هويت وامنيت ، به عنوان بخشي از پيكره بندي پارك سرور، چه روش هايي موثراست. همچنين مديران بايد سطوح احراز هويت را در پارك سرورهاي اشتراكي پيكره بندي كنند. و سپس مديران مجموعه سايت و صاحبان سايت به صورت جداگانه احراز هويت محتوا را مديريت كنند. آنها هر دو به يك نسبت مهم هستند و اگر مديريت محتوا به صورت اشتباهي به يك شخص دسترسي بدهد حتي بهترين پارامترهاي امنيتي نيز با شكست روبروخواهد شد. بنابراين حتي بازرسي ها و گزارشات نيز جهت نظارت بر چگونگي استفاده و شناسايي هرگونه نفوذ در كل پيكربندي مهم هستند.
يكي از امكانات امنيتي شيرپوينت2007 "دسترسي هاي خرد" است. اين بدين معناست كه دسترسي ها مي توانند حتي در سطح يك بخش كوچك نظير مستندات شخصي و همچنين پوشه هاي يك ليست يا مجموعه برنامه ها اعمال شوند. اين امر به گروه ها، نقش ها و كاربران موجود اختيار و قدرت بيشتري ميدهد يعني راحت تر مي توان استثنا قائل شد و بدون نياز به تغيير در قوانين امنيتي كل، سريعتر ميتوان (به صورت موقت) به يك سند دسترسي داد.
در اولين نگاه ممكن است عجيب به نظر برسد كه شيرپوينت به صورت پيش فرض به جاي نصب يك سايت اينترنتي بدون محدوديت، يك پورتال همكاري امن نصب ميكند كه از نظر نقطه نظر امنيتي قابل قبول تر است. البته مايكروسافت امكانات ديگري نيز دارد: حتي وقتي كه دسترسي ناشناس فعال است باز هم به صورت پيش فرض دسترسي به نسبت خيلي محدودتر است. با دسترسي ناشناس تغيير در مديريت سايت و محتواي مستندات كاملا غيرممكن است.
رمزگذاري
IT از آنجايي كه رمزگذاري ميتواند با روش هاي مختلف احراز هويت مورد استفاده قرار گيرد، بهتر است ابتدا به اين مسئله بپردازيم. دو نوع ارتباط به اعمال امنيت نياز دارد: ارتباط كلاينت-سرور و همچنين ارتباط بين سرورها در پارك (مگر اين كه در يك محيط امن با هم در ارتباط باشند). مايكروسافت استفاده از IPS و SSL را پيشنهاد ميكند. احتمالا تاكنون در اينترنت از http هايي كه از SSL استفاده ميكند، استفاده نموده ايد. اما خوب است كه كمي به صورت كلي به پيش زمينه فن آوري TCP/IP و موقعيتي كه مناسبIPSec و SSL/TLS باشد بپردازيم.
در مقايسه IPSec باSSL ، IPSec جهت امنيت كل اتصالات بين دو سرور مناسب است در صورتي كه SSL ميتواند جهت حفاظت از ارتباطات خردتر روي برنامه هاي ويژه استفاده شود. البته هر دو ميتوانند تاثير منفي روي كارايي داشته باشند و بنابراين بهتر است به جاي استفاده از همه آنها تنها از بعضي از امكانات آنها استفاده نمود.
در ويندوز2003 IPSec ازسه شيوه مختلف احراز هويت پشتيباني مي كند: Kerberos V5, Public key certificate و همچنين Preshared key. هنگام استفاده از SSL بايد براي يك كليد عمومي با استفاده از يكي از Certification Authorities هزينه بپردازيد البته يك استثنا مهم وجود دارد: اگر فقط براي يك پورتال همكاري داخلي نياز به دسترسي به SSL داشته باشيد ميتوانيد بدون هيچ هزينه اي با استفاده از SelfSSL در Windows Server 2003 گواهي و مجوز خودتان را ايجاد نموده و از آن استفاده كنيد .
سرويس دهندگان احراز هويت
شيرپوينت2007 از بسياري سرويس دهندگان احراز هويت ويندوز وIIS (سرور اطلاعاتي اينترنت) نظير Basic, Digest, Certficates, NTLM و Kerberos استفاده مي كند.علاوه بر موارد فوق ASP.NET نيز LDAP, SQL Server, Active Directory, را اضافه ميكند. براي اطلاعات بشتر به مقاله SharePoint List as an Authentication Provider دروبلاگ Willie Rust مراجعه كنيد.
رابط كاربري در مديريت مركزي شيرپوينت، روش احراز هويت ويندوز را پيشنهاد ميكند (كه در بيشتر موارد به معني Kerberos وNTLM است)، در احراز هويت مبتني بر فرم (معمولا شاملBasic درارتباط با رمزگذاريSSLاست) و درWeb single sign on (كه بيشتر به همراه راه حل هاي Active Directory استفاده خواهد شد)
احراز هويت مبتني برفرم
باوجود اينكه احراز هويت بر پايه فرم خيلي مورد نياز است ، اما اجراي آن در شير پوينت2007 مشكل به نظر ميرسد. البته زماني كه شما آن را اجرا كنيد خواهيد فهميد كه آن قدرهم سخت نبوده و آنقدر نياز به كار ندارد. من نميتوانم درك كنم كه چرابخش مستند سازي تكنيكي مايكروسافت در مورد مسئله به اين مهمي توضيح نميدهد و آن را به بلاگرها مي سپارد!
احراز هويت ويندوزي
NTLM ، فرايند login استاندارد ويندوز و آن پنجره محاوره اي است كه براي همه آشناست. يك فايده مهم دارد: بدون نياز به تنظيمات اضافي كار ميكند اما استفاده از اين روش محدوديت هايي نيز دارد مانند زماني كه از چندين پارك سرور استفاده ميشود و كاربر بايد توسط سرورهاي بي شماري احراز هويت شود .
Kerberos در محيط دامنه، پيش فرض است و مزاياي پياده سازي و امنيت در NTLM را دارد. Kerberos كه در MIT ساخته شده، در سيستم هاي اجرائي سازگاري بالايي از خود نشان داده است. البته اجراي Kerberos در ابتداي كار آسان نيست. براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به وبلاگ Martin Kearn مراجعه كنيد.
Single Sign-on
پيكربندي Single Sign-on در شيرپوينت 2007 پنج مرحله خطي است. اگر چه كه شروع اجرا SSO به طوركلي يك موضوع پيچيده است. براي اطلاعات بيشتر به اين مقاله Dave Wollerman's blog post مراجعه كنيد.
 مطلب ديگري كه زياد دلچسب نيست اين است كه شيرپوينت شما را مجبور ميكند كه در Single Sign-on از Active Directory استفاده كنيد. اشتباه نكنيد. موضوع اين نيست كه AD به اندازه كافي خوب نيست اما خوب بود كه مايكروسافت اتصال به ساير مجموعه سرورها را آسانتر ميكرد. همانگونه كه به نظر ميرسد به HTTP Module اضافي نياز است تا اين ارتباط بر قرار شود. درحين يك فرآيند نصب پيچيده ممكن است كسي نخواهد كه يك نصب اضافه نيز انجام دهد.
راهبردهايي براي برنامه هاي تحت وب
در برنامه هاي تحت وب، سياست ها، جهت قانون گذاري ، ابزارهاي بسيار قدرتمندي هستند. چستجو همراه با اعمال دسترسي بر روي نتايج محتواي crawl شده نمونه خوبي ازكارآيي انها است. به گونه اي كه هر فرد تنها مجاز به خواندن آن چيزي است كه به آن دسترسي دارد.
يك نمونه بهتر ديگر از اينكه چگونه سياست هاي برنامه هاي وبي مي تواند به امن كردن راهكارهاي شيرپوينتي كمك كنند زماني است كه مي توان از آنها جهت محدودن نمودن دسترسي گروه هاي كاربري ويژه در هر سطحي در برنامه تحت وب استفاده نمود.
سياست هاي مديريت اطلاعات
در مقايسه با سياست هاي برنامه هاي كاربردي تحت وب، سياست هاي مديريت اطلاعات مي توانند جهت اعمال مجوزهاي دسترسي خردتر و همچنين فراهم شدن امكان بازب��ني در مديريت داده ها استفاده شوند. امكانات قدرتمند زيادي در شيرپوينت 2007 وجود دارد و شامل انتساب برچسب هايي جهت چاپ، قوانين بازرسي، تاريخ انقضا منابع، وباركدهايي است كه حتي مي توانند جهت چستجو استفاده شود.
سياستهاي مديريت اطلاعات در سطح كلان، توسط مديرانIT با استفاده از مديريت مركزي اجرا ميشود و در سطح مجموعه سايت ها به صورت موردي به مديران اين سايت ها واگذار ميشود.
مديريت قوانين اطلاعات
IRM ازسرويس هاي مديريت قوانين ويندوز(RMS) استفاده مي كند و جهت جلوگيري از استفاده و توزيع بدون مجوز طراحي گرديده است كه براي استفاده از آن بايستي تنظيماتي در مديريت مركزي انجام شود.
موارد ديگر
رابط كاربري امنيتي از ديگر امكانات شيرپوينت2007 است. و تمام لينك هايي كه كاربر نبايستي ببيند و يا نميتواند آنها را به هيچ طريقي تغيير دهد را پنهان ميكند. همچنين شيرپوينت 2007 امكاني جهت مسدود نمودن انواع خاصي از فايل را نيز دارد. شيرپوينت 2007 و Internet Explorer از Trusted Sites, Trusted Locations and Trusted Publishers استفاده مي كنند. استفاده از اين امكانات اكيدا توصيه مي شود مخصوصا هنگام دسترسي به مجموعه برنامه هاي مركزي مستندات (مخصوصا در دسترسي http)
شيرپوينت2007 همچنين شامل API جهت اتصال به موتورهاي اسكن آنتي ويروس است. اگرچه متداول تر آن است كه مشتريان از محصول Forefront به صورت جداگانه و مكمل شيرپوينت استفاده مي كنند كه شامل اسكن ويروس در كنار ساير اقدامات امنيتي مي باشد.
Microsoft Forefront Security for SharePoint & Internet Security and Acceleration Server 2006 (ISA)
Forefront كار مقابله با ويروس ها و فيلتركردن محتوا را انجام مي دهد. مايكروسافت ادعا كرده است كه Forefront "موتورهاي اسكن چندگانه از فروشندگان برجسته صنعتي و كنترل محتوارا تكميل ميكند". تا جايي كه من اطلاع دارم Symantec از شيرپوينت پشتيباني ميكند اما MacAfee نميكند. بنابراين شما ممكن است بخواهيد چك كنيد كه آيا موتورهاي اسكن مورد علاقه شما تحت پوشش قراردارند يا خير.
اكنون ISA بخشي از از خانواده محصولات Forefront است و مايكروسافت آن را "درگاه امنيتي يكپارچه" مينامد. به عبارت ديگر درگاهي است كه شامل امكاناتFirewall و VPN(شبكه خصوصي مجازي) و احراز هويت و همچنين عامليت چگونگي Routingو Network Load Balancing ميشود. كه مطمئنا ارزش زيادي به عنوان خط مقدم دفاع براي راهكارهاي شيرپوينت اضافه مي كند.
خلاصه
نوشتن اين مقاله باعث شد تا دوباره حرفم را تاييد كنم كه : شيرپوينت2007 ويژگي هاي برجسته يك برنامه براي اجراي يك راهكار امن را دارد. من شخصا طرفدار مفهوم Alternate Access Mappings هستم كه دسترسي اينترنت، اينترانت و اكسترانت به سايت هاي همانند را به سادگي و با اعمال تنظيمات امنيتي متفاوت ممكن مي سازد.
در محيط هاي كوچك همكاري با يك پيكربندي ساده در سرور مي توانيد به سادگي از فايروال داخلي ويندوز، احراز هويت پيش فرض NTLM و گواهي هاي SSL استفاده نماييد البته و معمولا براي اجراي يك راهكار عملياتي به پيكربندي سرورهاي متعدد نياز داريد، و همچنين به روشهاي احراز هويت Kerberos، بر پايه فرم، Single Sign-on و ADFS و غيره نياز پيدا خواهيد كرد. براي ساده شدن اين كار اگر شما با تمام اين شيوه هاي پيكربندي آشنا باشيد بهتر پيش خواهيد رفت. و اگر آشنا نباشيد بهتر است كه كه از يك متخصص يكپارچه سازي سيستم كه با اين روشها آشنا است كمك بگيريد و در وقت خود صرفه جويي كنيد. اگر ميخواهيد در اين زمينه بيشتر ياد بگيريد لينك هاي موجود دراين صفحه ميتوانند به شما در موفقيت تان كمك كنن

عوامل اصلي موفقيت در ايجاد سيستم مديريت دانش

عوامل اصلي موفقيت در ايجاد سيستم مديريت دانش
چکیده
در فضاي كاري امروز، فشارهاي ناشي از رقابت بيش از پيش احساس ميشود. سازمان ها بايد از هر رقابتي جهت به دست آوردن موقعيت و يا حفظ آن استفاده كنند. و در دوره اي كه اقتصاد در آن رو به كوچك شدن است هميشه اين نياز احساس ميشود كه با كمترين امكانات بيشترين كارها را انجام داد.
اخيرا بسياري از سازمان ها به منظور ايجاد دانش جديد به سمت به كارگيري سيستم هاي مديريت دانش نظير شيرپوينت تمايل پيدا نموده اند. برخي متخصصين بر اين باورند كه شايد دانش، تنها نتيجه پايدار اين رقابت باشد. با كمك دانش تصميمات بهتري اتخاذ ميگردد تيم هاي كارآمدتري شكل ميگيرند و براي يادگيري الزام بوجود مي آيد. هرچند كه ريسك بالاي عدم موفقيت ما را ترقيب ميكند تا به جستجوي دلايل آن بپردازيم و سپس عوامل اصلي كه در اجراي موفق نقش داشته اند را مشخص كنيم.
كمك به پژوهشگران مشكل است به ويژه هنگامي كه در حال جستجو عوامل اصلي موفقيت (‍CSF) هستيم. همچنين درمطالعه پرو‍ژه هاي مديريت دانش ، از ميان بيست و چهار شركت، پژوهشگران دريافتند كه پروژه‌هاي موفق شاخص هاي مشابهي داشته اند. همچنين اين مطالعه نشان داد كه پروژه هاي ناموفق و يا پروژه هايي كه هنوز به موفقيت دست نيافته اند، يا تعداد كمي از اين شاخص ها را دارند و يا اصلا هيچ كدام را ندارند. اين يافته ها ضريب اطميناني بالا از شاخص هايي كه در اينجا گردآوري شده اند نشان ميدهد. اين شاخص ها بر اساس فراواني آنها در مقالات، روزنامه ها، مطالعات موردي و تجربي در ارائه راهكارهاي شير پوينتي انتخاب گرديده اند.
فن آوري اطلاعات كافي نيست
زماني كه از بيشتر افراد فني و يا حرفه اي سوال ميشود كه فنآوري اطلاعات (IT) به چه معني است، احتمالا جوابي كه به شما ميدهند تنها شامل كلمه فن آوري ميشود و به نوعي عنصر اطلاعات ناديده گرفته ميشود و يا اينكه مغلوب فن آوري ميشود. درست است كه فن آوري عنصر مهمي است ولي به طور كلي عامل اصلي موفقيت نيست. در بعضي از اولين تلاش هاي سيستم‌هاي مديريت دانش اين مسئله كه فن آوري تنها عامل اصلي نيست، به درستي آموزش داده نشد و در حال حاضر در همه جا اينگونه تبليغات شده كه اجراي سيستم مديريت دانش اجبارا شامل افراد و فرآيندهاست.
سيستم مديريت دانش تلاشي بين رشته اي است كه بستگي به آموزش سازماني، عادت هاي مشترك و تغيير در فرهنگ ها دارد. و به عبارت ديگر اين فقط IT نيست. بر طبق گفته هاي شركت مشاوره اي مديريت دانش در شهر نيويورك ،بزرگترين تصور غلط كه رهبران IT در ذهن ها ايجاد ميكنند اين است كه مديريت دانش در مورد فن آوري است.
فرهنگ
در برخي منابع اين چنين بيان شده است كه فرهنگ همكاري سالم به عنوان مشوقي جهت اشتراك دانش ميتواند مهم ترين عامل موفقيت باشد. متاسفانه تغيير فرهنگ يكي از مشكل ترين اقداماتي است كه مي توان صورت داد. اين روشن ميكند كه چرا بيشتر تلاش هاي مديريت دانش شكست ميخورد. البته موانع زيادي وجود دارد براي درك اينكه چرا افراد علاقه اي به اشترك دانش ندارند. اين موانع شامل نبود اعتماد، نبود درك يا احتكار دانش ميباشد.در كنار اين موانع مقاومت هايي در مقابل هر گونه تغيير وجود دارد. به طور كلي شركت ها به صورت فردي، تيمي و سازماني بايد باور داشته باشند كه اشتراك دانش يك روش معمول و سالم جهت معامله است.
داشتن يك فرهنگ سازگار و هماهنگ انتخابي نيست: يا مديريت دانش با فرهنگ سازماني شان سازگار است و يا اينكه سازمان بايد براي تغيير آماده شود. اگر فرهنگ با مديريت دانش سازگار نباشد تكنولوژي، دانش و يا مديريت خوب يك پروژه باعث موفقيت سازمان نميشود. داشتن فرهنگ صحيح ميتواند به شما كمك كند . اگر كارمندان واقعا باورداشته باشند كه اشتراك دانش براي سازمان حياتي است از هر تكنولوژي و شيوه اي براي اشتراك دانش و يادگيري استفاده خواهند كرد.
ایجاد یک شالوده
علاوه بر فرهنگ، عناصر مهم ديگري هستند كه در بنيان يا شالوده مديريت دانش نقش دارند. اين شالوده شامل ايجاد قوانين و تيم هايي است كه به ايجاد يك محيط يادگيري كمك كنند.
مديريت بايد سياست ها، روش كار و رهنمودهاي موثري براي سازمان تعريف كند. اهميت اين ساختار كه معمولا نظارت ناميده ميشود، قابل درك نيست. بدون نظارت باغ دانش دچار قحطي شده و يا تبديل به جنگل ميشود و يا با علف هرز پوشيده ميگردد. حتي بعضي سازمان ها يك نقش اجرايي جديد براي نظارت تعريف كرده اند كه يك مامور ارشد دانش در سازمان آن را اجرا كند.
کارکنان با انگیزه
با وجود اينكه مشوقات انگيزشي به تنهايي موفقيت را تضمين نميكنند، جهت تبديل شدن به يك سازمان با روحيه يادگيري ضروري هستند. پاداش دادن به كارمندان باعث تقويت رفتارهاي مثبت مي شود كه خود يك اصل در تغيير فرهنگ اشتراك سازماني هستند. پيشنهاداتي وجود دارد شامل تغيير از سمت پاداش به عملكردهاي فردي به سمت پاداش هاي تيمي و گروهي.
هدف كلي ايجاد يك احساس كار و هدف مشترك است كه حس همكاري را بر مي انگيزد و كار تيمي را تشويق مي كند. اين امور بايد با كار يا بازبيني عملكرد پروژه و همچنين ارزيابي سالانه همراه باشد. به خاطر داشته باشيد كه ضرورتي وجود ندارد كه تمام پاداش ها به صورت مالي باشد. تشخيص كار ا��راد ، دادن انگيزه و اميد و هم چنين در گير شدن در كار مي توانند به عنوان مشوقات انگيزشي عمل كنند.
آموزش
آموزش نيز يك عامل مهم موفقيت در گسترش سيستم مديريت دانش است. در حقيقت در يك مطالعه اي كه اخيرا انجام شده، نشان داده شده كه آموزش كاركنان قوي ترين رابطه را با كاربرد موفق مديريت دانش دارد. آموزش تضمين ميكند كه كاركنان يك سيستم نرم افزاري جديد و عملكرد آن را درك ميكنند.
اگرچه از سازگاري به تنهايي به عنوان يك عامل اصلي موفقيت در اين مقاله نام برده نشده اما اين روشن است كه سازگاري كاربر در رسيدن به موفقيت ضروري است و آموزش كاربر به منظور سازگاري و جلوگيري از مقاومت راه اصلي هست . اين امر تنها رفتن به سر كلاس نيست بلكه اكثر اوقات اين فقط دادن ايده به سازمان است. اين ايده و نقطه نظر ميتواند از طريق يك سمينار، بولتن و يا خبر باشد تا كارمندان و مديران با مديريت دانش آشنا شوند.
در دسترس بودن منابع
با وجود اينكه كه هدف مديريت دانش داشتن سازمان هايي كارآمدتر و هوشمندتر است ، اين امر در عرض يك شب محقق نميگردد. مديريت دانش سرمايه گذاري براي آينده سازمان است و نيازمند سرمايه، زمان و تلاش است.
به منظور آموزش، مهندسي مجدد قوانين مديريت دانش و ايجاد فعاليت هاي اشتراك دانش، زمان نياز است. سرمايه جهت خريد سخت افزار، نرم افزار و سرويس هاي جديد براي سيستم مديريت دانش جديد ضروري است . تلاش نيز جهت تغيير فرهنگ و متقاعد نمودن كارمندان از ارزش اشتراك دانش لازم است. دسترسي به منابع انساني يك مشكل معمول با كارمنداني است كه احساس ميكنند وظايف سنگيني دارند. همچنين از تلاش هاي مديريت دانشي كه به درون سازماني وارد شده با اعتقاد به اينكه كارمندان وقتي براي آن ندارند، هيچ نتيجه مثبتي گرفته نميشود.
در نتيجه براي رسيدن به موفقيت، برنامه ريزي چشم انداز و همچنين از سرگيري تلاش هاي مديريت دانش با توجه به ترتيب زماني وقايع و خروجي هاي واقع گرايانه، ضروري هستند.
حمايت مجري
با وجود اينكه هميشه اين اميد وجود دارد كه تلاش هاي اساسي و ريشه اي مديريت دانش به تدريج در يك سازمان ريشه بدواند، حمايت مجري همچنان ضروري است.
اگر دانش از چنين اهميت ويژه اي در سازمان برخوردارباشد حمايت مجري و مدير تعيين كننده است. بيشتر از يك نقش رهبري، مجريان بايد در حرف و در عمل پشتيبانان مديريت دانش باشند. آنها براي مديريت دانش يك ديدگاه روشن به وجود ميآورند وهمچنين بين استراتژي مديريت دانش و استراتژي موجود همكاري و هماهنگي بوجود مي آورند. آنها اهميت دانش را بيشتر نموده و روشن ميكنند كه چه نوع دانش هايي مهم تر هستند.آنها به ايجاد تغييرات در فرهنگ كمك نموده و نيز در ايجاد يك شالوده محكم نقش مهمي ايفا ميكنند.
حاميان مجري درجهت دستيابي به هدف مديريت دانش، منابع مالي و منابع ديگر را تامين ميكنند. به صورت خلاصه آنها مشخص ميكنند كه آيا سازمان در مسير مديريت دانش قرار گرفته و اگر چنين باشد آن را در همان مسير هدايت ميشود.
نتيجه‌گيري
اجراي موثر مديريت دانش با اصول مشخصي ارزيابي مي گردد. درك اين اصول مديريت پيشگيري كننده را ممكن ميسازد و امكان ريسك پروژه ها را كاهش ميدهد.
به خاطر داشته باشيد كه سازمانها متفاوتند و اگرچه كه اين عوامل و فاكتورها تا درجه اي در بيشتر شركت ها ديده مي شوند اما رتبه بندي آنها در هر كدام متفاوت است. مطمئنا در برخي سازمان ها اصول ديگري نيز وجود دارند كه نام برده نشدند.
خوشبختانه با آناليز دقيق اين عوامل به ويژه در سازمان شما اجراي موفق مديريت دانش به سادگي امكان پذير بوده و بازگشت سرمايه تضمين خواهد شد.
منابع
1 Davenport, T., De Long, D., Beers, M. (1998, Winter98). Successful knowledge management projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
2 Kulkarni, U. Ravindran, S., Freeze, R. (2006, Winter2006/2007). A knowledge management success model: Theoretical development and empirical validation. Journal of Management Information Systems, 23(3), 309-347.
3 Wong, K. (2005, May). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management ; Data Systems, 105(3), 261-279.
4 Hung, Y., Huang, S., Lin, Q., Mei-Ling-Tsai, M. (2005, March). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management Data Systems, 105(2), 164-183.

پورتال شيرپوينت چيست؟

پورتال شيرپوينت چيست؟
IT دوران کنوني با فشار بسيار زياد در راستاي برآورده سازي خواسته هايي همچون کاهش هزينه ها وتاًمين حداکثر سرويسهاي ممکن براي ارائه به مشتري در حداقل زمان مواجه هستند.
در اين راستا پورتالهاي سازماني با استفاده از تکنولوژي هايي همانند XML و Webservices مي توانند بسيار مفيد واقع شوند .
پورتالها عمومآ به عنوان يک منبع محوري و اساسي مبتني بر وب در اين زمينه براي کاربران داخلي و خارجي در نظر گرفته مي شوند و مي کوشند تا در برآورده سازي اين اهداف به شيوه اي نه تنها جذاب بلکه الهام بخش عمل کنند .
پورتال در واقع به منزلهء در وازه ايست ، که مانند داستان دروازه معروف قصه هاي هزارو يک شب با عبارت بازشوسسمی بر روي همگان گشوده است و در جهت گسترش همه جانبه تجارت الکترونيک استفاده مي شود .
رابطه ما بين پورتال سازماني و تجارت الکترونيک در سطوح زيادو از ديدگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد .
بنا به تعريف پورتال سازماني بايستي شامل استراتژيهاي سازمان بود . در واقع به عنوان يک واسط به وب و يا حداقل يک شبکه خصوصي مبتني بر تکنولوژي وب عمل می کند که براي هر دو رده کاربران داخلي و خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد .
به صورت ساده مي توان پورتال سازماني را به صورت زير تعريف کرد:
پورتال سازماني يک مرکز تماسهاي مبتني بر وب با شبيه سازي کاملاً خودکار و بسيار کار آمد با ساماندهي درست است.
پورتالهاي سازماني را با نامهای ديگري همچون پورتالهاي خود سرويس ده (Self-Service) و يا مرکزتماسهاي اينترنتي نيز مي شناسند .
هدف نهايي در پورتالهاي سازماني رسيدن به اين هدف است که هر شخصي که سازمان براي آن به نوعي جذابيت دارد چه مشتري باشد يا تامين کنندگان، سرمايه گذاران، تحليل گران، شرکاء تجاري و کارمندان و حتي افراد گوناگون با اهداف مثبت بتوانند به صورت24/7 به تمامي اطلاعات و سرويسهاي مورد نياز خود دسترسي داشته باشند .
XML و Webservices تکنولوژيهايي هستند که باعث گسترش اهداف پورتال سازماني شده اند تا آنجا که حوزه کاري پورتال سازماني را تا حد برقراري تعاملات با برنامه هاي کاربردي که بر روي کامپيوترهاي خارج از سازمان به صورت کاملاً خودکار فراهم مي کنند.
پورتال سازماني به حذف سربارهاي مديريتي بي ارزش در طول چرخه تراکنشهاي سازماني مي پردازد و با اين کار تراکنشهاي تجاري را سرعت مي بخشد .
از ديدگاهي ديگر پورتال سازماني يک نقطه کانوني براي دسترسي به گستره وسيعي از اطلاعات سازماني ، سرويسها ، برنامه هاي کاربردي و تجارب سازمان است.که به ارائه سرويس و خدمات به هر دو دسته کاربران داخلي و خارجي مي پردازد.
علت استفاده از پورتال سازماني چيست ؟
در پاسخ به اين سؤال بايد به بيان قابليت حذف بي چون و چراي هزينه هاي عملياتي با استفاده از يک پورتال سازماني مناسب با طراحي درست پرداخت .
 1. تعريف پورتال واژه پورتال از ديدگاه كلمه شناسي داراي معاني و كاربرد هاي متنوع است. اين كلمه براي افراد مختلف دربرگيرنده مفاهيم متفاوت است. در حوزه IT ، پورتال عبارت است از فناوري رو به گسترشي كه در بستر شبكه هاي كامپيوتري امكان ارائه و مشاهده اطلاعات، همچنين انجام و دريافت سرويس هاي متنوع، مربوط به منابع جداگانه، كه به نوعي در ارتباط با يكديگر هستند را از طريق كانالي انحصاري فراهم مي آورد.
  كلمه پورتال به مجموعه متنوعي از وب‌سايتها اطلاق مي‌شود كه شامل وب‌سايت‌هاي كوچك داخلي براي همكاري‌هاي درون سازماني تا سايت‌هاي اينترنتي براي ارتباط با مشتريان مي‌شود.
  به صورت كلي پورتال وب‌سايتي است كه اطلاعات، سيستم‌ها و خدمات مرتبط را يكپارچه مي‌كند. پورتال پيچيدگي خدمات و اطلاعات را با ارائه يك رابط واحد براي كاربر تسهيل مي‌كند.
 2. انواع پورتال
  Enterprise Information Portals (EIP)
  اين نوع پورتال در شبكه هاي درون سازماني (Intranet) با هدف بهبود عمليات دسترسي و پردازشي همچنين اشتراك اطلاعات، گردش كار و يكپارچگي درمجموعه سازمان ايجاد مي گردد.
  Extended Enterprise Portals
  اين نوع پورتال در كاربرد هاي شبكه برون سازماني (Extranet) و براي برقراري ارتباط مراجعان با سازمان، و يا حتي مابين چند سازمان ايجاد مي شود. هدف از ايجاد اين درگاه ها گسترش فعاليت هاي داخل سازمان به بيرون از آن، جهت بالا بردن ميزان كارآمدي سيستم و جلب رضايت مراجعان است.
  ايجاد امكاناتي چون انجام برخي امور مراجعان توسط خودشان، دريافت فرم هاي الكترونيكي و اعلام اخبار و بيانيه هاي سازماني و مواردي از اين قبيل سبب بهبود كارايي و جلب رضايت مراجعان سيستم خواهد بود، بدون آنكه بخش هائي از سازمان را درگير پاسخگويي حجم انبوهي از مراجعات حضوري نمايد.
  اين نوع درگاه ها مي توانند امكاناتي را پشتيباني كنند تا مراجعين در مواردي با كمترين امكانات و با استفاده از سيستم هاي خودكار به برآورد نياز هاي اطلاعاتي / خدماتي خود بپردازند.
  Public Portal
  با گسترش سيستمهاي مربوط به سازمانهاي مختلف دولتي نياز به درگاه واحدي است كه همه شهروندان داخل استان و خارج از استان بتوانند از طريق آن به سرويس و خدمات ادارات و سازمانهاي داخل استان به صورت يكپارچه دسترسي داشته باشند. چنين سيستمهايي اصطلاحاً پورتال عمومي ناميده مي شوند. اين پورتال در سطوح مختلف همانند سطوح استاني و كشوري مي توانند عمل كنند.
  Personal WAP Portals
  اين نوع پورتال ها در دستگاه هائي مانند تلفن همراه، فراخوان (Pager) و PDAو ... كار گذاشته شده و در انجام فعاليت ها و برنامه ريزي هاي روزانه شخصي كه به نوعي در ارتباط با اطلاعات سازمان ها يا اشخاص ديگر (مانند بانك ها، مراكز كنترل ترافيك، هواشناسي و ...) است سهولت ايجاد مي كنند.
 3. تعريف وب پارت
  وب پارت تکه کد يا برنامه کوچکي است که در تكنولوژي دات نت (ASP.NET ) با زبانC# پياده سازي مي شود. و حاصل اجراي آن اطلاعاتي با فرمت HTML مي باشد.
  درواقع وب پارت برنامه اي از قبل نوشته شده و اجرا شده مي باشد كه براي مقاصد مختلفي طراحي شده است. نكته قابل توجه اين است كه با وجود وب پارت هيچ نيازي نيست كه كاربر اطلاعي در زمينه كد نويسي داشته باشد. تنها كاري كه كاربر بايد انجام دهد اين است كه وب پارت مورد نظر خود را انتخاب كرده و آن را در محل مورد نظر خود قرار دهد.
  معادل وب پارت در تكنولوژي هاي ديگر به نامهاي iView, Gadget Web Services, provider, Port let هم شناخته مي شود.
پورتال سرور شيرپوينت(SharePoint Portal Server)
 1. پورتال سرور
  يک سيستم نرم افزاري است که اطلاعات لازم براي نمايش در مرورگرهاي کاربران را توليد مي کند سرور پورتال وب پارتهاي مختلف را باهم ترکيب کرده و با طرح بندي مناسبي در يک صفحه وب جداگانه به مرور گر کاربر ارسال مي کند همچنين واسط مناسبي براي مديريت، پيکر بندي و تنظيمات مربوطه در اختيار مدير سيستم قرار مي دهد.پورتال سرور امكانات ديگري مانند مديريت جستجو وSSO و...هم فراهم مي كند.
 2. آشنايي با سرور پورتال شير پوينت
  راه حل پيشنهادي مايکروسافتبراي سيستم پورتال، همانند بيشتر راه حلهاي ارائه شده يک پورتال سازماني را تصور مي کند و بيشتر امکاناتي که فراهم کرده است براي اجرا در يک پورتال سازماني مي باشد که هدف اصلي آن مديريت و تعامل کارکنان سازمان مي باشد و هدف ثانويه آن برقراري ارتباط مناسب با مشتريان سازمان مي باشد. هدف اصلي اين طرح برقراري تعامل بين شهروندان و دولت(به نوعي همان ارتباط بين يک سازمان يا شرکت با مشتريانش) مي باشد. يکي از مزاياي اين راه حل، گسترده بودن محصولات مايکروسافت و وجود متخصصان مختلف در هر يک از زمينه هاي آن در کشور و استان مي باشد. همچنين با توجه به نقش تعيين کننده مايکروسافتدر بازار نرم افزار، به نظر مي رسد که در آينده هم ويرايشهاي جديد اين محصول با قابليتها و کارايي هاي بيشتر ارائه بشود. همراه اين راه حل چندين سرويس بنيادي پورتال به صورت آماده ارائه مي شود و سرويسهاي ديگر و موارد نياز بعدي را مي توان در محيط Visual Studio .Net توليد کرد. البته مايکروسافت ابزراها و قالبهاي پيش ساخته مناسبي هم ارائه مي کند. سرويسهاي عمومي اين راه حل توسط مکانيسم Shared Services ارائه و توزيع مي شود. سرويسهاي بنيادي Shared Services عبارتند از :
  شاخص گذاري، جستجو و بارگذاري
  سلف سرويس، اطلاع رساني
  بارگذاري و ايجاد محتوا
  توليد و مديريت پروفيل کاربران
  Single sign on
  توجه : با توجه به اين که همه نرم افزار هاي مايکروسافتاز شناسايي کاربران اکتيو دايرکتوري پشتيباني مي کنند، مايکروسافتدر سيستم پورتال خود از امکانات اکتيو دايرکتوري براي مديريت و شناسايي کاربران پورتال استفاده مي کند و بدين دليل نيازي به استفاده از نرم افزار و تکنولوژي هاي ديگر براي Single sign on نمي باشد.
 3. معماري سرور پورتال شيرپوينت
  ساختار پورتال مايکروسافت مي تواند در يک محل متمرکز مجتمع باشد و يا اينکه شامل مجموعه اي از پورتالهايي باشد که در مکانهاي مختلفي توزيع شده اند.
  sharepoint-portal
  عمده ترين راه حل مايکروسافت براي پورتال استفاده از سرويسهاي اشتراکي يا Shared Services مي باشد. راه حل پيشنهادي مايکروسافت براي راه اندازي يک پورتال استفاده از مجموعه زير مي باشد :
  Shared Services
  Microsoft Windows® Server 2003
  Microsoft SQL Server™ 2000/2005
  Windows SharePoint Services
  SharePoint Portal Server 2007 and Microsoft Office
  نحوه تعامل اين اجزا با همديگر در شکل زير نشان داده شده است
 4. مفهوم سرويسهاي اشتراکي ( Shared Services)
  براي درک مناسب از نحوه توزيع و استفاده از سرويسهاي مشترک در SharePoint Portal Server 2007 ، بايد فهم مناسبي از ساختار سلسله مراتبي SharePoint Portal Server 2007 و نحوه طراحي و پيکربندي سرويسها داشته باشيم.
  SharePoint Portal Server 2007 يک زيرساخت قابل گسترش است که مي تواند شهروندان و مراکز و گروههاي مختلف را به همديگر مرتبط بکند. سرويسهاي بنيادي SharePoint Portal Server 2007 عبارتند از :
  شاخص گذاري، جستجو و بارگذاري
  سلف سرويس، اطلاع رساني
  بارگذاري و ايجاد محتوا
  توليد و مديريت پروفيل کاربران
  Single sign on
  براي اينکه بفهميم هر يک از اين سرويسها چگونه کار مي کنند بايد از نحوه گسترش SharePoint Portal Server 2007هاي مختلف در يک سازمان يا در يک اينترانت گسترده آگاه شويم
 5. ساختار گسترش پورتال سرور شيرپوينت 2007
  در ويرايشهاي قبلي اين محصول هر سرور مي توانست سايتهاي پورتال محدودي داشته باشد و همچنين هر سرور از کاربران محدودي پشتيباني مي کرد. در حالي که در ويرايش 2007 از اين محصول اين محدوديتها برطرف يا کاسته شده اند.
  SharePoint Portal Server 2007 داراي کارايي و قابليت گسترش و کارايي خوبي است که بر اساس پيشرفتهاي مبتني بر ويندوز 2003 و .Net Framework مي باشد. خصوصا اينکه SharePoint Portal Server 2007 را مي توان با يک سرور تنها نصب و مورد استفاده قرار داد و در صورت لزوم سرورهاي جديدي به آن افزود و انجام قسمتي از کارها را بر عهده سرور جديد محول کرد. يک Data center با سرورهاي مناسب در اين راه حل مي تواند بيش از يک ميليون کاربر و ميليونها مستند را مديريت بکند.
  Farm scale Characteristics
  Small Server Farm One Web server running the front-end component, index component, and search component. The Web server also functions as the job server. One server running SQL Server 2000.
  Medium Server Farm Two or more front-end Web servers with the search component enabled. One index management and job server.
  One or more computers running SQL Server 2000.
  Large Server Farm Two or more front-end Web servers. Two to no more than four search servers.
  One or more index management servers and normally no more than 4 index servers; one of which is the job server.
  One or more computers running SQL Server 200
  حداکثر تعداد پورتالهايي که توسط يک شبکه از سرورها مي تواند پشتيباني شود به تعداد و نوع سرورها و نحوه پيکربندي سرورها براي استفاده از سرويسهاي مشترک بستگي دارد. اگر يک سرور جزئي از محيط سرويسهاي مشترک نباشد. اين سرور مي تواند حداکثر 15 سايت پورتال را پشتيباني کند و در صورتي که از سرويسهاي مشترک پشتيباني بکند مي تواند تا 100 پورتال را هم پشتيباني بکند. شبکه سرورهاي SharePoint Portal Server 2007 به صورتهاي مختلفي مي تواند باشد. که هريک از آنها داراي کارآيي و قابليت گسترش و ايستايي متفاوتي مي باشد. با توجه به مستندات اين محصول شبکه سرورهاي اين محصول مي تواند به صورتهاي زیر باشد.
  Server type RAM Hard Disk Capacity CPU
  Web server 1 GB 50 GB 1 GHz for every 10 pages per second (or for every 10,000 named users)
  SQL Server computer 4 GB 200 percent of total document storage requirements 25 percent total GHz of all Web servers
  Search server 4 GB 50 percent of total indexed document space 1 GHz for every 20 pages per second
  Index server 2 GB 25 percent of total indexed document space 1 GHz for every 1 million indexed objects
  حداقل نيازمندي براي ايجاد يک پورتال مناسب با قابليت دسترسي بالا
  حداقل نيازمندي براي ايجاد يک پورتال مناسب با قابليت دسترسي بالا، کوچکترين شبکه از سرورها مي باشد که بتواند در صورت بروز يک ايراد به فعاليت خود ادامه بدهد. براي اين منظور نياز به موارد زير مي باشد :
  Server type RAM Hard Disk CPU (Dual Processor)
  Web and search servers (2) 2 GB 200 GB 2.8 GHz Pentium 4
  SQL Server computers (2) 2 GB 200 GB 2.8 GHz Pentium 4
  Index server 2 GB 200 GB 2.8 GHz Pentium 4
 6. با اين تجهيزات مي توان کارايي و قابليت دسترسي زير را به دست آورد :
  پردازش 80 صفحه وب در ثانيه که شامل 10 پرس و جو براي جستجو هم مي باشد.
  شاخص گذاري 10 سند در ثانيه. ذخيره سازي يک مليون سند.
  داشتن بيش از 5 مليون شاخص.
  هاستينگ 25 سايت پورتال. هاستينگ بيش از 50000 سايت شخصي
 7. امکان گسترش
  گسترش قابليتهاي اين راه حل به راحتي امکان پذير است که با افزودن سرورهايي به صورت زير مي توان در هر زمينه گسترش داد:
  افزودن CPU به سرورها
  افزودن سرورو جديد به هر يک از سرورها
  اضافه کردن سرورهاي اختصاصي براي :
  سايتهاي پورتال و تيمها
  سرويسهاي مشترک مرکزي
  سايتهاي کاربران
  سرويسهاي مشترک Share point portal
  هر سايت پورتال در يک شبکه از سرورها، به طور پيش فرض خودش را به صورتي تنظيم مي کند که داراي سرويسهاي جستجو، اطلاعيه ها، قرارهاي ملاقات و پروفايل کاربران باشد. در يک شبکه از سرورها، سرويسهاي پيش فرض به وسيله سايت پورتال مرکزي به سايتهاي پورتال فرزندان ارائه مي شود و سرويسهاي ديگر را هم مي توان با افزودن به سايت پورتال مرکزي براي ديگر سايتهاي فرزند فراهم کرد. سرويسهاي اصلي و پيش فرض که در همه سايتهاي پورتال قابل دسترسي هستند عبارتند از :
  Search: شامل سرويسهاي انديس گذاري و جستجو مي باشد. سايت پورتال مرکزي سرويس جستجو را براي سايتهاي پورتال فرزند فراهم مي کند.
  Notification: اين سرويس به کاربران کمک مي کند تا از تغيير محتواي مطالب روزمره و مورد علاقه خود آگاه شوند. کاربران مي توانند اين سرويس را براي خود به گونه اي تنظيم کنند که در صورت تغيير در هر يک از موارد : پرس و جو هاي جستجو، نواحي پورتال، فايلها، ليستها، کتابخانه اسناد و پروفيل کاربران ديگر، به صورت مناسب به آنها آگاهي داده شود. نحوه آگاهي ها و دلايل آگاهي دادن مي تواند توسط کاربر تنظيم شود.
  Audience targeting: يک Audience گروه خاصي از کاربران است که محتويات خاصي را مي توانند مشاهده بکنند. مدير سايت پورتال مرکزي اين محتويات و حق دسترسي به آنها را براي آن گروه از کاربران تعريف مي کند و کاربران مي توانند نحوه نمايش آن محتويات را به دلخواه خود تعريف بکنند.
  User profiles: مشخصات هر يک از کاربران در User profiles ثبت مي شود. در SharePoint Portal Server 2007 مي توان اطلاعات کاربران در اکتيو دايرکتوري را وارد کرد و نياز به تعريف مجدد کاربران نيست. پروفيل کاربران داراي 3 ديد مي باشد : ديد شخصي که فقط صاحبان کاربر آن را مي بينند. يک ديد ويرايشي براي مديران که بتوانند اجزاي مورد نياز کاربران را به روز رساني کنند و يک ديد عمومي که همه بتوانند آن را مشاهده بکنند.
  Single sign-on service: يک روش شناسايي که با استفاده از آن يک نفر مي تواند پس از ورود و شناسايي شدن توسط پورتال از همه سرويسها و اطلاعات مختلف استفاده بکند بدون آنکه نيازي به شناسايي مجدد براي هر يک از سرويها و اطلاعات باشد.
  My Site personal sites: با استفاده از اين قابليت هر يک از کاربران مي توانند ظاهر پورتال و محتويات پورتال را به دلخواه خود تنظيم کنند و پس از آن در هر بار ورود به پورتال، فقط اطلاعات و آيتمهاي انتخابي خود را و به همان شکل مورد نظر خود ببينند
 8. دلايل انتخاب پورتال سرور مايکروسافت شير پوينت
  تكنولوژي هاي مختلف براي پورتال در دنيا عبارتند از :
  Sybase Portal
  Oracle Application Server
  JetSpeed
  LifeRay
  WebSphere
  Web Logic
  Sharepoint
  از بين پورتال هاي فوق اگر بخواهيم سمت J2EE برويم بهترين انتخاب WebSphere بوده ولي بدليل قيمت نجومي و عدم دادن ليسانس اين نرم افزار به ايران و نداشتن متخصص نرم افزار نويس براي اين نرم افزار در ايران و همجنين عدم سازگاري سيستم هاي سخت افزاري موجود در سازمان ها با پورتال ذكر شده، خود بخود اين نرم افزار را نفي مي كند. لازم به ذكر است پورتال مذكور Open Source نيست.
  Application Server هاي موجود كه پشتيبان تكنولوژي J2EE باشند به دو دسته تقسيم مي شوند:
  1) Open Source Application Servers مانند Tomcat و Jakarta و ... كه بسيار ساده و ابتدايي مي باشند و امكانات بسيار كمي دارند حتي بسياري از امكانات اساسي J2EE مانندEJB ها توسط آنها پشتيباني نمي شود.
  2) ‍Commercial Application Servers مانند IBM WebSphare و BEA WebLogic كه داراي امكانات مناسبي مي باشند ولي قيمت آنها بسيار گران و نجومي است و احتمال به خاطر تحريم هم قابل خريداري براي ايران نباشند.
  بيش از 95% سيستم عاملهاي نصب شده بر روي كامپيوترها و نرم افزارهاي مورد استفاده در ايران و استان بر اساس تكنولو‍ژي ميكروسافت مي باشند كه اين سيستم عاملها و نرم افزارها، هيچ نوع قابليت تعامل با تكنولوژي J2EE ندارند و يا اينكه تعاملشان بسيار كم و ناقص است.
  .Net زبانهاي مختلف و زيادي را پشتيباني مي كند در حالي كه برنامه نويسي در J2EE فقط با ز��ان جاوا امكانپذير است. زبان #C يكي از زبانهاي مشهور براي برنامه نويس .Net مي باشد كه در مقايسه با جاوا برتري هاي بسيار زيادي دارد. از نظر كلمات كليدي اين زبان وضوح بالاتري دارد و اصول مهندسي نرم افزار را بيشتر رعايت مي كند و مفاهيم اصلي مهندسي نرم افزار با استفاده از #‍C راحت تر و كاراتر پياده سازي مي شود1 مقايسه اين دو زبان تنها از نظر مفهوم و كلمات كليدي در زير ارائه مي شود ولي توصيه مي كنيم منبع ذكر شده را كامل تر مطالعه فرمائيد.
  اگر بخواهيم سمت پورتال هاي Open Source مانند Life Ray و يا JetSpeed و ... بريم اين پورتال ها از Application server هايي مانند Tomcat و Jakarta و ... كه بسيار ساده و ابتدايي مي باشند و امكانات بسيار كمي دارند حتي بسياري از امكانات اساسي J2EE مانندEJB ها توسط آنها پشتيباني نمي كنند.
  با اين توضيحات راه حل پيشنهادي ما براي تكنولوژي پورتال SharePoint مي باشد، يکي از محسنات اين راه حل گسترده بودن محصولات مايکروسافتو وجود متخصصان مختلف در هر يک از زمينه هاي آن در کشور مي باشد. همچنين با توجه به نقش تعيين کننده مايکروسافتدر بازار نرم افزار، به نظر مي رسد که در آينده هم ويرايشهاي جديد اين محصول با قابليتها و کارايي هاي بيشتر هم ارائه بشود. اين محصول سازگاري با ديگر مجموعه Office را داراست. همراه اين راه حل چندين سرويس بنيادي پورتال به صورت آماده ارائه مي شود و سرويسهاي ديگر و مورد نياز بعدي را مي توان در محيط Visual Studio .Net توليد کرد.
  توانائي هاي پورتال
  - تعيين هويت كاربر
  - شخصي‌سازي (User Authentication)
  - يكپارچگي و تجميع سيستم‌ها (Integration)
  - جستجو
  - كار گروهي (Collaboration)
  - مديريت محتواي وب
  - گردش كار (Workflow)
  -اضافه كردن وب پارت
  تعيين هويت
  بنا به تعريف پورتال‌ها اطلاعات و توانايي‌ها را بر اساس مشخصات كاربر ارائه مي‌كنند. به اين ترتيب قدم اول شناسايي كاربر است. در محيط‌هاي اينترنتي اين شناسايي ممكن است از طريق مكانيزم‌هاي ضعيفي نظير نگهداري Cookie صورت گيرد اما در انواع ديگر پورتال نظير پورتال‌هاي داخلي معمولا مكانيزم‌هاي قوي‌تري لازم است.
  اگر هر سيستم در پورتال مكانيزم تعيين هويت جداگانه‌اي با كلمات عبور مجزا داشته باشد، مكانيزم تعيين هويت مشكل‌ساز خواهد شد. نكته اصلي در توسعه يك پورتال كارا فراهم آوردن امكاني است كه كاربر بتواند با يكبار تعيين هويت از تمامي قسمت‌ها و اطلاعات مناسب بهره‌مند شود. اين امر به single sign-on مشهور است.
  شخصي سازي
  شخصي سازي اصطلاحي است كه به فرآيند نمايش محتوا به كاربران بر اساس نوع‌كاربري، موقعيت و يا تاريخچه استفاده آنها اطلاق مي‌شود. پورتال‌ها مي‌توانند به روش‌هاي زير شخصي شوند:
  از طريق نمايش اطلاعات: كاربراني مي‌توانند بخش‌هاي خاصي از رابط كاربر نظير انتخاب نوع و محل نمايش اطلاعات، انتخاب نحوه و فرمت نمايشي، و انتخاب خدمات مورد نظر را سفارشي كنند.
  از طريق محتوي و امكانات: در اين روش محتوايي كه كاربر مشاهده مي‌كند به سلايق او و همچنين انتخاب‌هايي كه سيستم بصورت خودكار انجام مي‌دهد بستگي پيدا مي‌كند. انتخاب‌هاي سيستم بر اساس منطق كسب و كار شكل مي‌گيرد براي مثال بر اساس مشخصات كاربر و يا تاريخچه خريدهاي قبلي وي.
  يكپارچگي و مجتمع سازي (Integration)
  تجميع سيستم‌هاي كاربردي در واقع اتصال سيستم‌هاي مجزا از طريق اشتراك داده‌ها و عمليات خودكار است. براي مثال ممكن است سيستم پرسنلي، دستمزد و حسابداري به شكل يكپارچه ديده شوند اگرچه اين سيستم‌ها به شكلي مجزا عمل مي‌كنند اما از طريق اشتراك داده‌ها و برخي عمليات ممكن است با سيستم پورتال به صورت يكپارچه در رابط واحدي مشاهده شوند
  مجتمع سازي محتوي (Content Integration)
  تجميع محتوي كمك مي‌كند ت محتواي مورد نظر يكبار توليد شده و در موارد متعدد مورد استفاده قرار گيرد. در تجميع محتوا اطلاعات از منابع متعددي اخذ شده و در يك رابط واحد (پورتال) ارائه مي‌شود. به اين ترتيب پورتال مي‌تواند محتواي توليد شده توسط منابع مجزا را به صورتي يكپارچه نمايش دهد. براي مثال سايت يك موسسه مي‌تواند اطلاعات شركاي خود را مستقيما از پورتال اكسترانتي مختص شركا تامين كند.
  جستجو
  جستجو يكي از امكانات كليدي پورتال‌ها است كه از طريق آن كاربران مي‌توانند به اطلاعات مورد نظر خود فارغ از روشي كه در پورتال براي طبقه‌بندي اطلاعات مورد توجه بوده است دسترسي پيدا كنند.
  مديريت محتواي وب (Content Managers)
  مديريت محتوا در واقع فرآيند ذخيره‌سازي، مديريت و ايجاد ارتباط بين مستندات متنوع است. به اين ترتيب مديريت محتوا يكي از بخش‌هاي اساسي سيستم‌هاي پورتال است. مديريت محتواي وب به امكان توليد، ذخيره‌سازي و انتشار مستندات در محيط وب مي‌پردازد.
  اين بخش از امكانات پورتال‌ها بيشتر به ارتباط بين پورتال‌داخلي و يا Extranet با وب سايت سازمان مي‌پردازد. براي مثال ممكن است اخبار توليد شده در پورتال داخلي پتانسيل انتشار بر روي وب سايت شركت را داشته باشند.
  گردش كار (Work Flow)
  از نقطه‌نظر سيستم‌هاي پورتال "گردش‌كار" فرآيند توليد، تاييد و انتشار محتوا است. اين امكان براي كاربران شرايطي را فراهم مي‌كند كه به شكل كنترل شده‌اي به توليد محتوا و انتشار آن بپردازند. گردش كار هاي پيشرفته تر امكاناتي نظير اعلان هاي مناسب و امكانات پيچيده تعريف و تعيين دقيق مراحل كاري را فراهم مي كنند. گردش كار همچنين مي تواند نقش مهمي در فرايند هاي كار گروهي داشته باشد.
  بصورت كلي گردش كار بايستي براي استفاده كننده بسيار ساده باشد و در عين حال امكانات پيشرفته اي براي انجام تنظيم هاي مختلف توسط افراد فني را ارائه كند.
  ايجاد و انجام تعاملات(Collaboration)
  امكانات مختص به كار گروهي از ديگر نيازمنديهاي پورتال محسوب مي شود. امكاناتي نظير سايت پروژه ها، اشتراك مستندات، فضاي بحث گروهي، اخبار داخلي به همراه سيستم هاي اعلان و هشدار قابل تنظيم به كاربران اين امكان راه مي دهد كه اطلاعات خود را به اشتراك گذاشته و به شكل موثرتري كار خود را به انجام رسانند. اين امكانات كمك مي كند كه كارمندان بصورت همزمان و غير همزمان با يكديگر همكاري داشته باشند.
  در اينجا هم وابستگي اين امكانات با ساير امكانات پورتال مشخص است. بعنوان مثال محيط كار گروهي با سيستم هاي عملياتي و امكانات جستجو كمك مي كند كه كاربران نه تنها اطلاعات مورد نياز خود را با سهولت بيابند بلكه بتوانند نتايج كار خود را مستند كرده و در اختيار سايرين قرار دهند.